top of page

‘Behandeling van beeld’ is een foto- en videoinstallatie die een nieuwe manier van beleven van beeld onderzoekt. Tijdens het kijken krijgt de toeschouwer een uit de beelden afkomstig tactiel prikkelend attribuut. De bezoeker heeft de vrijheid om eigen combinaties te maken tussen beeld en attribuut. Deze wekken steeds weer nieuwe reacties en associaties op. Kijken en voelen vormen samen een nieuwe beleving.

bottom of page