Suzanna van Oers, 1996

email: suzannavanoers@live.nl

telefoon: (+31) 628723465

  • Instagram

Wij mensen proberen vat te krijgen op de wereld waarin we leven. We verzinnen definities en hokjes om de dingen te ordenen. Mijn werk ontstaat ook vanuit pogingen om de wereld te begrijpen. Maar in plaats van via het rationele denken, doe ik dit door te spelen en ervaren.

Ik maak speelse en poëtische ingrepen van tijdelijke aard. Deze bestaan in video of als actie in het openbaar. Zo creëer ik momenten waarop de werkelijkheid kantelt en de dingen om ons heen een nieuwe betekenis krijgen. Ons begrip van, en daarmee ook onze verhouding tot, onze alledaagse omgeving wordt zo bevraagd. Ik wil de ordes van de dingen openbreken en mensen inspireren om met een frisse blik de wereld opnieuw te zien.

Uitgestelde exposities:

2021          This Art Fair, Kromhouthal, Amsterdam Noord

2021          'I prefer not to', The Orchid and the Wasp, Amsterdam

Exposities & vertoningen:

2020

Cinedans festival, EYE, Amsterdam (geannuleerd ivm corona)

2019

New Waves, Moving Gallery, Utrecht

Nacht van de Poëzie, Utrecht

Bewogen Verzen, Festival Woordzee, Oostende

Bellamy Kabinet 'Vrije Tijd', Bellamybuurt Amsterdam

HKU Exposure, Pastoefabriek, Utrecht

2018

Mutation Festival, Gent

BYOB (Nederlands Film Festival), Nicolaïkerk, Utrecht

Van Oers en dochters, Galerie Kolff, Zoeterwoude

Nominaties & prijzen:

2019 

Kunstparticipatieproject, K F Hein fonds, genomineerd

Bewogen Verzen, Ons Erfdeel & Poëziecentrum, geselecteerd

Educatie:

2015 - 2019 - HKU Bachelor of Product Design

2018 - Stage: Cocky Eek, Rosa Sijben, Collectief Walden

Andere activiteiten:

2020 - Gastdocent seminarreeks HKU, Utrecht

© 2020 Suzanna van Oers