© 2020 Suzanna van Oers

  • Instagram

email: suzannavanoers@live.nl

telefoon: (+31) 628723465

Wij mensen proberen vat te krijgen op de wereld waarin we leven. We verzinnen definities en hokjes om de dingen te ordenen. Mijn werk ontstaat ook vanuit pogingen om de wereld te begrijpen. Maar in plaats van via het rationele denken, doe ik dit door te spelen en ervaren.

Ik maak speelse en poëtische ingrepen van tijdelijke aard. Deze bestaan in video of als actie in het openbaar. Zo creëer ik momenten waarop de werkelijkheid kantelt en de dingen om ons heen een nieuwe betekenis krijgen. Ons begrip van, en daarmee ook onze verhouding tot, onze alledaagse omgeving wordt zo bevraagd. Ik wil de ordes van de dingen openbreken en mensen inspireren om met een frisse blik de wereld opnieuw te zien.

Exposities binnenkort:

25 - 29 maart 2020, Cinedans, EYE, Amsterdam

20 - 24 mei 2020, This Art Fair, Kromhouthal, Amsterdam Noord

28 juni 2020, 'I prefer not to', The Orchid and the Wasp, Amsterdam

New Waves, Moving Gallery, Utrecht

Nacht van de Poëzie, Utrecht

Bewogen Verzen, Festival Woordzee, Oostende

Bellamy Kabinet 'Vrije Tijd', Bellamybuurt Amsterdam

HKU Exposure, Pastoefabriek, Utrecht

Mutation Festival, Gent

BYOB (Nederlands Film Festival), Nicolaïkerk, Utrecht

Van Oers en dochters, Galerie Kolff, Zoeterwoude

Kunstparticipatieproject, K F Hein fonds, genomineerd

Bewogen Verzen, Ons Erfdeel & Poëziecentrum, geselecteerd

HKU Bachelor of Product Design

Stage: Cocky Eek, Rosa Sijben, Collectief Walden

Ervaringen ontwerpen voor Kinderwinkel Westerkade, Utrecht

Seminar HKU-breed lesgeven

Exposities & vertoningen:

2019 nov 02 - nov 17

2019 sept 28

2019 sept 22

2019 juli 11 - sept 13

2019 juni 26 - juni 30

2018 dec 7

2018 sept 29

2018 apr 15 - mei 06

Nominaties & prijzen:

2019 

2019 

Educatie:

2015 - 2019 

2018 

Andere activiteiten:

2019 - nu

2020