top of page
Still1.jpg

Suzanna van Oers, 1996

email: suzannavanoers@live.nl

Kijken is optellen in goed vertrouwen:

           dit is de voorkant van een lepeltje

           dan zal de achterkant er ook wel zijn.

 

(K. Schippers. Fragment uit: Sonatines door het open raam)

Wij mensen proberen grip te krijgen op de wereld waarin we leven. Om die behapbaar te maken, delen we hem op in hokjes, bedenken we regels, schema’s en verlangen we heldere definities: zwart-wit, goed-fout, waar-onwaar. Dit geeft ons een gevoel van zekerheid en controle, maar het zorgt er ook voor dat we onze omgeving minder onbevangen benaderen. Is er in een wereld die steeds meer streeft naar eenduidigheid en efficiëntie nog ruimte voor twijfel? Kunnen we ons nog verbazen over de dingen die we inmiddels als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen?

 

Mijn werk is een oefening in onbevangenheid. Door aandachtig te kijken naar de alledaagse dingen alsof ik ze voor het eerst zie, ermee te spelen en het toeval te omarmen, probeer ik het gewone opnieuw bijzonder te maken. Ik zet mijn lichaam in als onderzoeksinstrument, zoals we dat als kind allemaal deden. Via de zintuiglijke ervaring in combinatie met de verbeelding kom ik tot een ander soort begrip van de realiteit dan via het rationele meten en logisch redeneren. Zo doe ik spelenderwijs een poging onze alledaagse omgeving te herinterpreteren.

 

Uit dit spel komen poëtische ingrepen voort waardoor de werkelijkheid kantelt en samensmelt met de verbeelding. Dit zijn vaak kortstondige momenten die ik vang met de videocamera of uitwerk als (video-)installatie. De alledaagse dingen om ons heen krijgen zo een nieuwe betekenis. Op deze wijze probeer ik een flexibele manier van kijken, denken en begrijpen aan te reiken. Ik speel met onze perceptie en logica: Hoe kijken we en hoe interpreteren we dat wat we zien? In hoeverre construeren wij zelf de werkelijkheid? Onbevangenheid en het twijfelen aan zekerheden maakt van de wereld een speeltuin die steeds opnieuw ontdekt kan worden.

Exposities & vertoningen:

2023 Yambaru Art Festival, (curator Europa: Gerben Schermer), Japan

2022 Van Oers x3, Moving Gallery, Utrecht

2022 Art The Hague, met Moving Gallery, Den Haag

2022 Destination Unknown, expositie residentie Heilig Hartkerk, Venlo

2022 Uitfeest/Rondje Singel, met Moving Gallery, Wolvenplein, Utrecht

2021 This Art Fair, Kromhouthal, Amsterdam

2021 This Mobile Art Gym, rondrijdende bus door Amsterdam

2021 'I prefer not to', The Orchid and the Wasp, NDSM, Amsterdam

2021 M. Magdalena, Moving Gallery, Utrecht

2021 International Student Competition, Cinedans FEST'21, (online)

2020 Een museum voor jezelf, Optie-B, Den Haag

2020 Sommerwerft limited edition, Frankfurt am Main, DE

2020 False Beliefs, Rizoom x Expoplu, Arnhem

2020 Open weekend Art Utrecht / Galleries, Art Spaces & Artists, Utrecht

2020 Cinedans festival, EYE, Amsterdam (geannuleerd ivm corona)

2019 New Waves, Moving Gallery, Utrecht

2019 Nacht van de Poëzie, Tivoli, Utrecht

2019 Bewogen Verzen, Festival Woordzee, Oostende, BE

2019 Bellamy Kabinet: 'Vrije Tijd', ism Paulien Oltheten, Amsterdam

2019 HKU Exposure, Pastoefabriek, Utrecht

2018 Mutation Festival, Gent, BE

2018 BYOB (Nederlands Film Festival), Nicolaïkerk, Utrecht

2018 Van Oers en dochters, Galerie Kolff, Zoeterwoude

Residenties:

2022 Destination Unknown, Heilig Hartkerk, Venlo

2021 The Orchid And The Wasp, NDSM-werf, Amsterdam

Nominaties & prijzen:

2021 Best International Student Film, Cinedans, genomineerd

2019 Kunstparticipatieproject, K F Hein fonds, genomineerd

2019 Bewogen Verzen, Ons Erfdeel & Poëziecentrum, geselecteerd

Collecties:

Wilhelmina KinderZiekenhuis (UMC), Utrecht

Private collecties

Publicaties:

2022 Art Utrecht Blog Van Oers x3- De Moving Gallery – Kunst die beweegt

2020 Jegens&Stevens 'Museumbezoek als privilege' - recensie over ‘Een museum voor jezelf’, 

2020 Interview Rizoom Instagram Takeover

Educatie:

2015 - 2019 - HKU Bachelor of Product Design

2018 - Stage: Cocky Eek, Rosa Sijben, Collectief Walden

Lesgeven:

2020 tot heden - docent/coach HKU Product Design

2021 - gastdocent HKU Fine Art and Design in Education

bottom of page