Still1.jpg

Suzanna van Oers, 1996

email: suzannavanoers@live.nl

telefoon: (+31) 628723465

Kijken is optellen in goed vertrouwen:

           dit is de voorkant van een lepeltje

           dan zal de achterkant er ook wel zijn.

 

(K. Schippers. Fragment uit: Sonatines door het open raam)

Wij mensen proberen vat te krijgen op de wereld waarin we leven. Om die behapbaar te maken, delen we hem op in hokjes en verzinnen we definities. Dit geeft ons een gevoel van duidelijkheid en controle, maar doet deze rationele methode onze onvoorspelbare wereld wel recht? Kunnen we toegeven dat we de wereld eigenlijk maar amper begrijpen en niet kunnen controleren? Kunnen we het onzinnige, onmogelijke, onverwachte en onzekere omarmen? Kunnen we ons nog verwonderen over de dingen die we inmiddels als vanzelfsprekend beschouwen?

 

Mijn werk is een oefening in het niet-weten: door te kijken naar de dingen alsof ik ze voor het eerst zie. Ik zet mijn lichaam in als onderzoeksinstrument, zoals we dat als kind allemaal deden. Door de directe ervaring van het lichaam kom je tot een ander soort begrip van de wereld dan via meten en logisch redeneren. Zo probeer ik spelenderwijs de wereld te begrijpen. 

Uit dit spel komen ingrepen voort die leiden tot poëtische momenten waarop de werkelijkheid kantelt. De alledaagse dingen om ons heen krijgen een nieuwe betekenis. Op deze wijze probeer ik een andere mogelijkheid van kijken, denken en begrijpen aan te reiken. Het niet-weten en het twijfelen aan vanzelfsprekendheden maakt van de wereld een speeltuin die steeds opnieuw ontdekt kan worden.

Exposities & vertoningen:

 

2021

This Art Fair, Kromhouthal, Amsterdam, NL

This Mobile Art Gym, rondrijdende bus door Amsterdam, NL

'I prefer not to', (solo), The Orchid and the Wasp, Amsterdam, NL

M. Magdalena, Moving Gallery, Utrecht, NL

International Student Competition, Cinedans FEST'21, (online), NL

2020

Een museum voor jezelf, Optie-B, Den Haag, NL

Sommerwerft limited edition, Frankfurt am Main, DE

False Beliefs, Rizoom x Expoplu, Arnhem, NL

Open weekend Art Utrecht / Galleries, Art Spaces & Artists, Utrecht, NL

Cinedans festival, EYE, Amsterdam (geannuleerd ivm corona), NL

2019

New Waves, Moving Gallery, Utrecht, NL

Nacht van de Poëzie, Utrecht, NL

Bewogen Verzen, Festival Woordzee, Oostende, BE

Bellamy Kabinet: 'Vrije Tijd', ism Paulien Oltheten, Bellamybuurt, Amsterdam, NL

HKU Exposure, Pastoefabriek, Utrecht, NL

2018

Mutation Festival, Gent, BE

BYOB (Nederlands Film Festival), Nicolaïkerk, Utrecht, NL

Van Oers en dochters, Galerie Kolff, Zoeterwoude, NL

Nominaties & prijzen:

Best International Student Film, Cinedans, genomineerd, 2021

Kunstparticipatieproject, K F Hein fonds, genomineerd, 2019

Bewogen Verzen, Ons Erfdeel & Poëziecentrum, geselecteerd, 2019

Collecties:

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Private collecties

Publicaties:

Jegens&Stevens 'Museumbezoek als privilege' - recensie over ‘Een museum voor jezelf’, - 2020

Interview Rizoom Instagram Takeover, 2020

Educatie:

2015 - 2019 - HKU Bachelor of Product Design

2018 - Stage: Cocky Eek, Rosa Sijben, Collectief Walden

Lesgeven:

2020 tot heden - gastdocent HKU Product Design en HKU Fine Art & Design in Education