Suzanna van Oers, 1996

email: suzannavanoers@live.nl

telefoon: (+31) 628723465

  • Instagram

Wij mensen proberen vat te krijgen op de wereld waarin we leven. We verzinnen definities en hokjes om de dingen te ordenen. Mijn werk ontstaat ook vanuit pogingen om de wereld te begrijpen. Maar in plaats van via het rationele denken, doe ik dit door te spelen en ervaren.

Ik maak speelse en poëtische ingrepen van tijdelijke aard. Deze bestaan in video of als actie in het openbaar. Zo creëer ik momenten waarop de werkelijkheid kantelt en de dingen om ons heen een nieuwe betekenis krijgen. Ons begrip van, en daarmee ook onze verhouding tot, onze alledaagse omgeving wordt zo bevraagd. Ik wil de ordes van de dingen openbreken en mensen inspireren om met een frisse blik de wereld opnieuw te zien.

Aankomende exposities:

2020

11-27 september - 'Een museum voor jezelf', Optie-B, Den Haag

2021       

This Art Fair, Kromhouthal, Amsterdam, NL

'I prefer not to', The Orchid and the Wasp, Amsterdam, NL

Exposities & vertoningen:

2020

Sommerwerft limited edition, Frankfurt am Main, DE

False Beliefs, Rizoom x Expoplu, Arnhem, NL

Open weekend Art Utrecht / Galleries, Art Spaces & Artists, Utrecht, NL

Cinedans festival, EYE, Amsterdam (geannuleerd ivm corona), NL

2019

New Waves, Moving Gallery, Utrecht, NL

Nacht van de Poëzie, Utrecht, NL

Bewogen Verzen, Festival Woordzee, Oostende, BE

Bellamy Kabinet: 'Vrije Tijd', ism Paulien Oltheten, Bellamybuurt, Amsterdam, NL

HKU Exposure, Pastoefabriek, Utrecht, NL

2018

Mutation Festival, Gent, BE

BYOB (Nederlands Film Festival), Nicolaïkerk, Utrecht, NL

Van Oers en dochters, Galerie Kolff, Zoeterwoude, NL

Nominaties & prijzen:

2019 

Kunstparticipatieproject, K F Hein fonds, genomineerd

Bewogen Verzen, Ons Erfdeel & Poëziecentrum, geselecteerd

Educatie:

2015 - 2019 - HKU Bachelor of Product Design

2018 - Stage: Cocky Eek, Rosa Sijben, Collectief Walden

Andere activiteiten:

2020 - Gastdocent seminarreeks HKU, Utrecht

Publicaties:

2020 - Rizoom Instagram Takeover

© 2020 Suzanna van Oers