© 2020 Suzanna van Oers

Grenzen is een beeldend onderzoek naar de grenzen van het lichaam. Waar gaat het lichaam over in object of ruimte? Wat gebeurt er achter de grenzen van het lichaam? Heeft de mens invloed op de limieten ervan? En wat is de relatie tussen het lichaam en de virtuele ruimte?